Komunikacja w zespole. Czym jest i jak wpływa na funkcjonowanie biznesu?

Komunikacja w zespole

Efektywna komunikacja w zespole jest jednym z najważniejszych czynników dobrze funkcjonującego biznesu. Nawet najlepsze, najbardziej pomysłowe biznesy z ogromnym potencjałem, będą przynosiły słabe i niezadowalające wyniki, jeśli komunikacja w zespole zawiedzie.

Czym jest komunikacja?

Jest, to szerokie pojęcie, które można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Składają się na nią:

 • gestykulacja,
 • sposób mówienia,
 • kontakt wzrokowy lub jego brak,
 • pozycja ciała,
 • kanał porozumiewania się, czy jest to spotkanie twarzą w twarz, czy zdalne.

Komunikacja biznesowa jest związana z zarządzaniem zespołem, musi być umiejętnie prowadzona i służyć konkretnym celom. 

Dlaczego komunikacja jest tak Istotna?

Najlepsze wyniki osiąga się poprzez ścisłą współpracę, to ona decyduje o harmonii działań i wydajności. Jest równie ważna, jak doświadczenie pracowników. Jakiekolwiek zakłócenia powodują różne problemy i mogą wywołać chaos w organizacji pracy. Pracownicy muszą dokładnie wiedzieć, jakie są ich zadania i za co konkretnie są odpowiedzialni. Nieprawidłowa komunikacja powoduje, że nikt nie wie, co konkretnie ma robić. 

Bardzo istotną rolę w komunikacji odgrywa pracodawca, to on musi koordynować zespół i odpowiednio przekazywać wszystkie informacje. Czasami wydaje się, że nie ma potrzeby o czymś mówić, bo jest to oczywiste, zbędne i bezpodstawne. Jest, to błąd, ponieważ to, co dla jednych jest oczywiste, dla innych już niekoniecznie. Z drugiej strony pracownicy lubią być dokładnie o wszystkim informowani, wtedy czują się częścią firmy, bardziej się z nią identyfikują i są bardziej zmotywowani do pracy i osiągania wyznaczonych celów biznesowych.

Specjalne szkolenia zespołu

Są specjalne szkolenia dla firm, które mają wspomóc skuteczną komunikację, nauczyć działania w zespole i bycia jego częścią. Mogą odbywać się w świeżo skompletowanym zespole lub gdy pracodawca zauważy, że komunikacja szwankuje i trzeba coś z tym zrobić, zanim biznes jeszcze bardziej ucierpi. Komunikacja w zespołach w firmie jest jednym z najistotniejszych czynników w biznesie, dlatego trzeba reagować bardzo szybko, jak tylko pojawi się nawet drobny problem.  

Takie szkolenia pomagają wypracować:

 • własny styl komunikowania się wśród pracowników,
 • pokazać problem i nad czym trzeba najbardziej pracować,
 • rozwinąć umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • we właściwy sposób przekazywać swoje racje i ważne informacje,
 • nabyć umiejętność prowadzenia trudnych rozmów,
 • zwiększyć skuteczność w zespole,
 • poznać techniki, które poprawiają skuteczność w komunikacji.

Jak powinna wyglądać skuteczna komunikacja?

Skuteczna komunikacja zaczyna się od przełożonego

Problemem może być zarówno zły przekaz, jak również niedoinformowanie pracowników. Zdarza się, że z różnych powodów kierownicy zatrzymują informację dla siebie, co jest błędem, ponieważ niedoinformowani pracownicy, są mniej skuteczni. W dodatku czują się pominięci, mniej ważni, a ich motywacja spada, dlatego należy dzielić się wszystkimi informacjami.

Otwarta komunikacja

Dobrze jest co jakiś czas organizować w zespole otwarte dyskusje, gdzie każdy będzie mógł szczerze wypowiedzieć się na istotne tematy. Spostrzeżenia, co by zmienił, co poprawił. Dzięki takiej otwartości można wypracować lepsze rozwiązania, a cały zespół będzie funkcjonował znacznie sprawniej.

Wzajemne zrozumienie

Ważne, aby pracownicy dobrze się rozumieli, ale równie istotne, aby rozumiał ich pracodawca. Co motywuje zespół, a co demotywuje, czy jakiś pracownik jest mniej efektywny i dlaczego.

Jasne zasady i procedury

Każdy zespół potrzebuje procedur, które regulują ich działania, brak takich zasad może wywołać organizacyjny chaos.

Asertywność

Jest ważna w każdym zespole. Należy przejawiać takie stanowisko, aby wszyscy współpracownicy dokładnie wiedzieli, jakie jest zdanie określonej osoby w danej sprawie, pomoże to szybciej rozwiązać ewentualne nieporozumienia, czy wypracować wspólne stanowisko, które zadowoli cały zespół. Ponadto w momencie podejmowania decyzji często bardzo ważnych dla firmy nie mogą mieć na nią wpływ żadne czynniki zewnętrzne.   

Przemawianie odpowiednim językiem

Kierownik musi wiedzieć, w jaki sposób przemawiać do swoich odbiorców, jaki rodzaj języka do nich najlepiej trafi. To samo dotyczy komunikacji w zespole. Obejmuje to również kulturę rozmowy, nie należy przerywać drugiej osobie, a swoje ewentualne uwagi przekazywać, dopiero jak skończy mówić. Przekrzykiwanie i narzucanie swoich racji wywoła komunikacyjny chaos.

Częste błędy popełniane w komunikacji zespołowej

 • Niespójne komunikaty, które wprowadzają chaos.
 • Niekonstruktywna krytyka.
 • Przekrzykiwanie się i narzucanie swoich racji.
 • Nieprecyzyjne określenie celów i obowiązków.
 • Niedzielenie się ważnymi informacjami z innymi członkami zespołu.
 • Konflikty w zespole.

Komunikacja w zespole to kluczowy czynnik udanego biznesu i realizacji założonych planów, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby była jak najlepsza. Dobry zespół jest zgrany, zmotywowany, a każdy wie, jakie ma obowiązki do wykonania i dobrze je realizuje.

5/5 - (26 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *