FRIS dla zespołów

FRIS

Osoba zarządzająca firmą, która zatrudnia wiele osób z pewnością zdaje sobie sprawę z faktu, jakim jest trudność polegająca najpierw na utworzeniu zespołu, a następnie na jego zgranej i owocnej współpracy. Bez względu na to, czy twój zespół jest dopiero w trakcie tworzenia, czy też współpracuje ze sobą od wielu lat to warto w nim zastosować szkolenie dla firm bazujące na FRIS.


FRIS czym jest i jak działa?


Działanie modelu FRIS opiera się o cztery główne perspektywy poznawcze to jest fakty, relacje, idee i struktury. Wynikiem przeprowadzenia FRIS jest przystępne i zrozumiałe wyjaśnienie podstaw podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Jednym z efektów badania jest opis stylu myślenia i działania. Analizując styl myślenia i jedną pasującą do niego niezmienną perspektywę możemy wyróżnić cztery typy osobowości:

– faktom — zawodnik,

– relacjom — partner,

– ideom — wizjoner,

-strukturom — badacz.

Dominująca perspektywa opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia się z nową sytuacją. Najczęściej warunkuje go utrwalony od wczesnych lat dziecinnych nawyk. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, a jedyną kwestią sporną może być złe dopasowanie do roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Wynikiem badania jest połączenie stylu myślenia i stylu działania i mówi o tym co jest dla danej jednostki najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje można najskuteczniej wykorzystać w praktyce. Budowanie zespołu w firmie powinno rozpoczynać się od przeprowadzenia badania FRIS. Uzyskany wynik jest w stanie pomóc stworzyć realnie zgrany i dobrze funkcjonujący zespół. Szkolenia dla zespołów pozwolą poznać wszystkie typy myślenia, tym samym dając tworząc podstawy do dobrej komunikacji.


Szkolenia dla firm bazujące na FRIS


Skuteczną metodą budowania zespołu w firmie jest model FRIS. Opiera on się na kwestionariuszu, składającym się z 76 pytań. Przeprowadzone badania wykazują jego bardzo dużą wiarygodność i rzetelność na wysokim poziomie, udowodnioną naukowo.

Efektem szkolenia jest indywidualny raport sporządzony dla każdego uczestnika, który określa jego silne strony i zadania, do których powinien zostać przydzielony oraz ogólną diagnozę zespołu. Grupa ma również możliwość przećwiczenia ze sobą współpracy w tym wychodzenia z trudnych sytuacji, wynikających z różnic osobowościowych. Liczne przeprowadzone szkolenia dla firm pokazują pozytywne aspekty FRIS takie jak szybsza realizacja powierzonych zadań, większa liczba innowacyjnych pomysłów, zmianę stanowiska pracy, a co za tym idzie większą wydajność pracownika oraz wzrost efektywności wykonywanej pracy.


Poznaj typy myślenia i zbuduj swój zespół


Wizjoner to osoba, która myśli przez perspektywę idei, uwielbia przełamywać standardy i myśleć w sposób niekonwencjonalny. Ten typ może mieć problem z podążaniem za ustalonymi zasadami i instrukcjami, jednak świetnie sprawdzi się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, ponieważ bardzo męczy go rutyna i powtarzalność czynności. Wizjoner podejmie bez obaw każde ryzyko. Jedną z czynności, którą warto mu powierzać jest przeprowadzanie audytów. Minusem w tym typie jest ciągła zmienność, niech więc nikogo nie zdziwi, że wizjoner każdego dnia może mieć inny pomysł na usprawnienie działania.

Zawodnik posiada niezwykłą łatwość podejmowania szybkich i trudnych decyzji. Potrafi również podzielić każde nawet najtrudniejsze zadanie na mniejsze i skutecznie je wykonać. Głównym jego założeniem jest efektywność, dlatego też nawet w dobie kryzysu potrafi bardzo szybko zmobilizować się do działania. W zespole wykazuje asertywność i bezpośredniość w komunikacji.

Typ partnera firmie z łatwością rozpoznaje silne strony u innych współpracowników jest empatyczny i z łatwością nawiązuje nowe kontakty. Bardzo chętnie angażuje się we współpracę, stroni od konfliktów, jest nadwrażliwy i emocjonalny, jednak wszystko to bardzo silnie na niego wpływa powodując częstą zmianę decyzji.

Badacz to osoba, która podejmuje skuteczne decyzje, jednak zajmują mu one bardzo dużo czasu. Świetnie sprawdzi się w takich czynnościach jak ustalanie zasad, procedur, a także zarządzania dokumentacją, przy czym zawsze zadba o jakość na najwyższym poziomie. Badacz musi zawsze mieć ustalony podział obowiązków. Wszystkie nowe pomysły traktuje jednak z dystansem i bardzo nikłym entuzjazmem.

Posiadając liczną grupę współpracowników bardzo często może zdarzyć się, że wystąpią w niej wszystkie cztery style naraz. Jak poradzić sobie z tak różnorodną grupą? Odpowiedzią jest FRIS. Przede wszystkim budowanie zespołów w firmie powinno opierać się na różnorodności. Osoba zarządzająca powinna wiedzieć, z jakim typem pracownika ma do czynienia oraz jak powinna z nim pracować. Szkolenie dla zespołów na podstawie FRIS nie tylko wyszczególni każdy typ osobowości, wskaże zadania, do jakich powinien być przydzielany dany pracownik, ale również wskaże sposoby współpracy z jednostką o danym typie. Tego typu szkolenia dla firm mogą zostać wprowadzone w nowych grupach lub współpracujących już od dłuższego czasu, jednak warunkiem koniecznym do zadziałania FRIS jest bliska współpraca poszczególnych osób.

5/5 - (11 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *