Poznaj kogo masz w zespole, FRIS ci tym pomoże

Szkolenie dla zespołów w oparciu o FRIS

Fakty, relacje, idee i struktury to właśnie te cztery perspektywy poznawcze mogą stać się dla ciebie i twojej firmy kluczem do stworzenia silnego i zgranego zespołu w firmie.


Szkolenia dla firm bazujące na FRIS


Budowanie zespołu w firmie to nie lada wyzwanie. Istnieją jednak skuteczne sposoby i techniki na poprawę współpracy w zespole. Jedną z takich metod jest szkolenie dla firm bazujące na FRIS. Jest ono przeznaczone jednakowo dla wszystkich zespołów, które codziennie bardzo blisko współpracują ze sobą od wielu lat, a także dopiero co świeżo uformowanych zespołów.

Efektem szkolenia jest indywidualny raport sporządzony dla każdego uczestnika, który określa jego silne strony i zadania, do których powinien zostać przydzielony oraz ogólną diagnozę zespołu. Grupa ma również możliwość przećwiczenia ze sobą współpracy w tym wychodzenia z trudnych sytuacji, wynikających z różnic osobowościowych.


Czym jest FRIS ?


Działanie modelu FRIS opiera się o cztery główne perspektywy poznawcze:

– fakty,

– relacje,

– idee,

– struktury.

Wynikiem przeprowadzenia FRIS jest przystępne i zrozumiałe wyjaśnienie podstaw podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Jednym z efektów badania jest opis stylu myślenia i działania.

Styl myślenia jest opisany przez jedną i niezmienną perspektywę. Każdej perspektywie FRIS odpowiada jeden Styl Myślenia. Odpowiednio:

– faktom — zawodnik,

-relacjom — partner,

– ideom — wizjoner,

-strukturom — badacz.

To właśnie ta dominująca perspektywa opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny momencie zetknięcia się z nową sytuacją. Z reguły doświadczenie podpowiada nam gotowe rozwiązania, jednak nie ma to miejsca w przypadku nowych dla nas sytuacji. Zazwyczaj nasza reakcja jest wynikiem wykorzystania posiadanego zasobu informacji, jak i podejmowania decyzji w typowy dla siebie sposób, najczęściej utrwalony już od wieku przedszkolnego, nieulegającego przez resztę życia istotnym zmianom. Psychologia poznawcza nazywa taki styl stylem poznawczym lub stylem myślenia. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, a jedyną kwestią sporną może być złe dopasowanie do roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Z kolei styl działania opisany jest poprzez kompozycję wszystkich używanych perspektyw. Styl ten pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu, a także określa sytuację, w których możemy go najsprawniej wykorzystać. Jest to wynik nie tylko naturalnych predyspozycji, ale też doświadczeń i upodobań. Proporcje perspektyw mogą stopniowo ulegać zmianom pod wpływem treningu, doświadczeń czy zmiany sytuacji życiowej.

Wynikiem badania jest połączenie stylu myślenia i stylu działania i mówi o tym co jest dla danej jednostki najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje można najskuteczniej wykorzystać w praktyce. Budowanie zespołu w firmie powinno rozpoczynać się od przeprowadzenia badania FRIS. Uzyskany wynik jest w stanie pomóc stworzyć realnie zgrany i dobrze funkcjonujący zespół.


Poznaj 4 typy osobowości w Twojej firmie i dowiedz się jak z nimi współpracować


Wizjoner to osoba, która myśli przez perspektywę idei, uwielbia przełamywać standardy i myśleć w sposób niekonwencjonalny. Ten typ może mieć problem z podążaniem za ustalonymi zasadami i instrukcjami, jednak świetnie sprawdzi się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, ponieważ bardzo męczy go rutyna i powtarzalność czynności. Wizjoner podejmie bez obaw każde ryzyko. Jedną z czynności, którą warto mu powierzać jest przeprowadzanie audytów. Minusem w tym typie jest ciągła zmienność, niech więc nikogo nie zdziwi, że wizjoner każdego dnia może mieć inny pomysł na usprawnienie działania.

Zawodnik posiada niezwykłą łatwość podejmowania szybkich i trudnych decyzji. Potrafi również podzielić każde nawet najtrudniejsze zadanie na mniejsze i skutecznie je wykonać. Głównym jego założeniem jest efektywność, dlatego też nawet w dobie kryzysu potrafi bardzo szybko zmobilizować się do działania. W zespole wykazuje asertywność i bezpośredniość w komunikacji.

Typ partnera firmie z łatwością rozpoznaje silne strony u innych współpracowników jest empatyczny i z łatwością nawiązuje nowe kontakty. Bardzo chętnie angażuje się we współpracę, stroni od konfliktów, jest nadwrażliwy i emocjonalny, jednak wszystko to bardzo silnie na niego wpływa powodując częstą zmianę decyzji.

Badacz to osoba, która podejmuje skuteczne decyzje, jednak zajmują mu one bardzo dużo czasu. Świetnie sprawdzi się w takich czynnościach jak ustalanie zasad, procedur, a także zarządzania dokumentacją, przy czym zawsze zadba o jakość na najwyższym poziomie. Badacz musi zawsze mieć ustalony podział obowiązków. Wszystkie nowe pomysły traktuje jednak z dystansem i bardzo nikłym entuzjazmem.

Posiadając liczną grupę współpracowników bardzo często może zdarzyć się, że wystąpią w niej wszystkie cztery style naraz. Jak poradzić sobie z tak różnorodną grupą? Odpowiedzią jest FRIS. Przede wszystkim budowanie zespołów w firmie powinno opierać się na różnorodności. Osoba zarządzająca powinna wiedzieć, z jakim typem pracownika ma do czynienia oraz jak powinna z nim pracować. Szkolenie dla zespołów w oparciu o FRIS nie tylko wyszczególni każdy typ osobowości, wskaże zadania, do jakich powinien być przydzielany dany pracownik, ale również wskaże sposoby współpracy z jednostką o danym typie. Tego typu szkolenia dla firm mogą zostać wprowadzone w nowych grupach lub współpracujących już od dłuższego czasu, jednak warunkiem koniecznym do zadziałania FRIS jest bliska współpraca poszczególnych osób.

5/5 - (13 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *