FRIS od a do z

szkolenia FRIS

Choć skrót FRIS brzmi trochę egzotycznie, to w rzeczywistości jest niczym innym jak skutecznym narzędziem, stworzonym do określania cech jednostki w zakresie jej sposobu myślenia i działania.


Czym jest FRIS ?

Najprościej mówiąc FRIS to nic innego jak narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które jest stosowane do określenia i opisania naturalnego sposobu myślenia i działania. Model badania został stworzony przez dr inż. Annę Samborską-Owczarek. Oficjalną premierę miał wiosną 2015 roku, jednak prace nad jego stworzeniem trwały aż od 2006 roku. Inspiracją do jego stworzenia były osobiste potrzeby twórcy. Nazwa FRIS pochodzi od pierwszych liter części składowych modelu to jest fakty, relacje, idee i struktury.


Jak działa FRIS?


Działanie modelu jest określane jako proste, intuicyjne i spójne. FRIS opiera się o cztery główne perspektywy poznawcze:

– fakty,

– relacje,

– idee,

– struktury.

Perspektywa faktów opiera się na szybkiej ocenie faktów ze względu na ich przydatność do osiągnięcia konkretnego celu, bazując głównie na sprawnym rozpoznaniu związków przyczynowo-skutkowych. Z kolei perspektywa relacji jest niczym innym jak intuicyjnym rozpoznawaniem szczegółów łączących osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są bardzo często odbierane w sposób osobisty i subiektywny. Perspektywa idei polega na wychodzeniu poza obecny stan rzeczy, odbieranego jako jedna z możliwych alternatyw. Perspektywa ta wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności. Perspektywa struktur jest wnikaniem w głąb istoty problemu. W efekcie czego mamy uzyskać kompletny i spójny obraz. Perspektywa ta wymaga operowania na bardzo wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.


Co daje nam przeprowadzenie badania FRIS?


Wynikiem przeprowadzenia FRIS jest przystępne i zrozumiałe wyjaśnienie podstaw podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Jednym z efektów badania jest opis stylu myślenia i działania.

Styl myślenia jest opisany przez jedną i niezmienną perspektywę. Każdej perspektywie FRIS odpowiada jeden Styl Myślenia. Odpowiednio:

– faktom — zawodnik,

-relacjom — partner,

– ideom — wizjoner,

-strukturom — badacz.

To właśnie ta dominująca perspektywa opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny momencie zetknięcia się z nową sytuacją. Z reguły doświadczenie podpowiada nam gotowe rozwiązania, jednak nie ma to miejsca w przypadku nowych dla nas sytuacji. Zazwyczaj nasza reakcja jest wynikiem wykorzystania posiadanego zasobu informacji, jak i podejmowania decyzji w typowy dla siebie sposób, najczęściej utrwalony już od wieku przedszkolnego, nieulegającego przez resztę życia istotnym zmianom. Psychologia poznawcza nazywa taki styl stylem poznawczym lub stylem myślenia. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, a jedyną kwestią sporną może być złe dopasowanie do roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Z kolei styl działania opisany jest poprzez kompozycję wszystkich używanych perspektyw. Styl ten pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu, a także określa sytuację, w których możemy go najsprawniej wykorzystać. Jest to wynik nie tylko naturalnych predyspozycji, ale też doświadczeń i upodobań. Proporcje perspektyw mogą stopniowo ulegać zmianom pod wpływem treningu, doświadczeń czy zmiany sytuacji życiowej.

Wynikiem badania jest połączenie stylu myślenia i stylu działania i mówi o tym co jest dla danej jednostki najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje można najskuteczniej wykorzystać w praktyce. Budowanie zespołu w firmie powinno rozpoczynać się od przeprowadzenia badania FRIS. Uzyskany wynik jest w stanie pomóc stworzyć realnie zgrany i dobrze funkcjonujący zespół.


Dla kogo jest przeznaczone badanie FRIS?


Badanie FRIS jest przeznaczone dla każdego. W szczególności przyda się dla osób prowadzących własny biznes, zajmującym kierownicze stanowisko, ale również pracownikom każdego szczebla, pomagając odkryć swój styl myślenia i wykorzystać go w biznesie. Każda osoba, która przeprowadzi badanie FRIS pozna podstawy swojego działalnia i myślenia. Uzyskany wynik pomoże jej zmienić ścieżkę życiową, zawodową lub utrwalić się w obecnej. W przypadku, gdy wynik będzie niezadowalający dla danej osoby może ona spróbować trenować nad swoją osobowością.

Style Myślenia FRIS są czterema różnymi sposobami percepcji i wykorzystywania informacji, a także reagowania i rozwiązywania problemów. Jego celem nie jest wartościowanie ludzi i dzielenie ich na lepszych i gorszych, ale docenienie i podkreślenie unikalnego sposobu myślenia. Komunikacja w zespołach firmowych musi istnieć w tym odbywać się na odpowiednim poziomie. Wiele dobrych i trafnych pomysłów powstaje właśnie w czasie burzy mózgów, gdzie bardzo ważny jest indywidualnych i unikalny sposób myślenia każdej osoby, wchodzącej w skład zespołu.


Szkolenia dla firm bazujące na FRIS


Budowanie zespołu w firmie to nie lada wyzwanie. Istnieją jednak skuteczne sposoby i techniki na poprawę współpracy w zespole. Jedną z takich metod jest szkolenie dla firm bazujące na FRIS. Jest ono przeznaczone jednakowo dla wszystkich zespołów, które codziennie bardzo blisko współpracują ze sobą od wielu lat, a także dopiero co formowanych zespołów.

Efektem szkolenia jest indywidualny raport sporządzony dla każdego uczestnika, który określa jego silne strony i zadania, do których powinien zostać przydzielony oraz ogólną diagnozę zespołu. Grupa ma również możliwość przećwiczenia ze sobą współpracy w tym wychodzenia z trudnych sytuacji, wynikających z różnic osobowościowych.

5/5 - (15 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *