POKOLENIE Z – instrukcja obsługi – czyli wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o Pokoleniu Z

Szkolenia związane z budowaniem/rozwijaniem zespołów

Lider zespołu ma wiele bardzo trudnych zadań. Praca lidera wcale nie jest łatwa, gdyż wiąże się ona z wielkimi obowiązkami i odpowiedzialnością, gdyż liderzy biorą odpowiedzialność nie tylko za to, co sami robią, lecz również za pracę całego swojego zespołu. Wiadomo, iż w każdy zespole pojawiać się mogą konflikty i trudności, lecz świadomi liderzy potrafią je z łatwością rozwiązywać, a nawet im zapobiegać. Dziś jedną z trudności może być także praca z zespołem reprezentującym odmienne pokolenia, przez co może to wpływać negatywnie na jakość, efektywność i integrację zespołu. Oczywiście nie musi tak być, jeśli tylko danym zespołem zarządza świadomy lider i potrafi radzić sobie właśnie z takimi sytuacjami. Takiego działania każdy może nauczyć się na szkoleniu POKOLENIE Z – instrukcja obsługi – czyli wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o Pokoleniu Z. Dlaczego takie szkolenie jest potrzebne i kiedy warto z niego skorzystać?

Pokolenie Z – szkolenie

Obecnie na rynku pracy łączy się ze sobą kilka różnych aktywnych zawodowo pokoleń. Określane są one w literaturze, czy również nawet potocznie jako pokolenia X, Y, czy też Z. Pokolenie Z jest na ten moment najmłodszym aktywnym zawodowo pokoleniem, gdyż według literatury obejmuje ono wszystkie te osoby, które urodziły się po 1995 roku aż do 2012 roku. Każde z tych pokoleń dorastało w całkiem innych warunkach społeczno-demograficznych, przez co nabywało inny styl komunikacji, kieruje się innymi wartościami czy potrzebami, prezentuje inne sposoby pracy, ale również posiada całkiem inne oczekiwania płacowe, a nawet wykazuje odmienny stosunek do obowiązków w pracy, struktur czy hierarchii w firmie. Takie różnice pomiędzy tymi pokoleniami mogą stanowić różnego rodzaju trudności, zwłaszcza w zarządzaniu zespołem zbudowanym w całości z pokolenia Z, czy też przede wszystkim zbudowanego z osób reprezentujących różne pokolenia. Mogą być one źródłem konfliktów, wpływających nawet na efektywność zespołu i również jego satysfakcję z pracy. Niemniej jednak świadomy lider może nauczyć się wykorzystywać takie różnice w pozytywny sposób i to właśnie z nich czerpać korzyści przy pracy. Otóż różnice takie mogą okazywać się wręcz kluczem do budowania wydajności oraz efektywności zespołu, zachowując przy tym satysfakcję z pracy i ogólne zadowolenie pracowników. To właśnie tego nauczyć ma to szkolenie związane z budowaniem i rozwijaniem zespołów. Może ono nauczy lidera świadomego wykorzystywania potencjału wszystkich pracowników, poprzez zbudowanie przyjaznego środowiska i komfortowej atmosfery w sferze pracy.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest uwrażliwienie, a także wyposażenie lidera w odpowiednią wiedzę i umiejętności, dotyczące przede wszystkim wykorzystywania potencjału zawodowego pracowników, reprezentujących pokolenie Z. Na szkoleniu liderzy powinni nauczyć się wypracowywać konkretne operacyjne rozwiązania swojej pracy, a także sposoby przeciwdziałania wszelkim trudnościom i konfliktom w zespole, wynikającym głównie przede wszystkim z różnic pokoleniowych. Kolejnym ważnym celem szkolenia jest uświadomienie liderom, iż wszelkie różnice pokoleniowe, a przede wszystkim cechy pokolenia Z można wykorzystać zdecydowanie jako atut zespołu i to właśnie na takich fundamentach zbudować możliwie jak najwyższą wydajność i efektywność pracy.

Korzyści ze szkolenia

Przede wszystkim wśród korzyści z takiego szkolenia wyróżnić możemy nabycie umiejętności identyfikowania oraz brania pod uwagę wszelkich różnic, które wynikać mogą z pracy z zespołem reprezentującym różne pokolenia, przede wszystkim pokolenie Z. Szkolenie może nauczyć wykorzystywanie takich różnic w pozytywny sposób, dzięki czemu zbudować można większą efektywność oraz wydajność danego zespołu. Lider na szkoleniu zdobyć może odpowiednią wiedzę, dotyczącą zarządzania zespołem, zwłaszcza w zakresie budowania satysfakcji u pracowników. Szkolenie także uczy rozwijania umiejętności rozpoznawania i doceniania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywania tego na rzecz wyników pracy danego zespołu. Lider powinien wynieść ze szkolenia wiedzę oraz umiejętność świadomego zarządzania zespołem również w czasie konfliktów i trudności, a także umiejętność uskutecznienia komunikacji w swoim zespole.

Jesteś interesowny zapaszmy do kontaktu strefapracy.org

5/5 - (22 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *