OFERTA

POMAGAMY, WSPIERAMY, UCZYMY
budowa i rozwijanie efektywnych zespołów

Image

OFERTA

 • AUDYT ZESPOŁU
 • AUDYT KANDYDATA - w procesie rekrutacji
 • SZKOLENIA ROZWOJOWE
 • ROZWÓJ LIDERÓW - program mentoringowy
 • DIAGNOZA POTRZEB
 • BADANIA NAUKOWE

ZADOWOLENI PRACOWNICY ZARABIAJĄ WIECEJ PIENIĘDZY DLA SWOICH ORGANIZACJI

Uczymy jak budować i rozwijać efektywne zespoły.
Wspieramy w zatrudnianiu właściwych ludzi, dostarczamy wiedzy o Zespołach.

Budujemy efektywne i zgrane zespoły! Budujemy pozytywne relacje w zespołach!

Image

Co robimy?

Oferujemy najwyższej jakości usługi dla biznesu wspomagające rekrutację, rozwój Liderów i ich zespoły oraz inne procesy zarządzania ludźmi.

Pomagamy zespołom osiągnąć maksymalną możliwą efektywność, utrzymać wysoki poziom motywacji i poczucie przynależności!

Zajmujemy się budowaniem ZGRANEJ DRUŻYNY, skuteczną motywacją pracowników i diagnozą ich potrzeb, wspieramy w procesach rekrutacji. Oferujemy profesjonalne doradztwo personalne w zakresie zatrudniania i rozwoju zespołów (skuteczne dopasowanie zadań, projektów do ludzi).

Przekonujemy do tego, że ZADOWOLENI PRACOWNICY ZARABIAJĄ WIECEJ PIENIĘDZY DLA SWOICH ORGANIZACJI.
Image

Specjalizujemy się w:

 • Rekrutacji – skutecznym zatrudnianiu właściwych ludzi do organizacji (konkretnego zespołu/ do konkretnego projektu / stanowiska / zadania). Pomagamy pozyskać do firmy kandydatów, którzy reprezentują podobne wartości i pasują pod względem predyspozycji, osobowości, nie tylko kompetencji.
 • Audycie zespołu – z analizą wewnętrznych potrzeb każdego z członków zespołu i obszerną informacją zwrotną.
 • Empirycznych szkoleniach rozwojowych - w oparciu o światowej klasy narzędzia i skuteczne metody (Points Of You / FRIS) nakierowanych na komunikację & motywację & integrację
 • Badaniach psychometrycznych – które diagnozują nie tylko trwałe cechy osobowości, ale przede wszystkim motywację potrzeby i wartości, przewidują zachowania ludzi.
 • Motywacji i diagnozie wewnętrznych potrzeb

120 minut!

Tyle potrzebujemy, żeby przekazać wiedzę o Twoich pracownikach, dzięki której zaczniesz lepiej zarządzać swoim zespołem, poprawisz komunikację, dowiesz się czego i w jakim stopniu potrzebują, żeby pracować z zaangażowaniem.

DORADZTWO PERSONALNE & AUDYT ZESPOŁU & SZKOLENIA ROZWOJOWE

STREFA PRACY - METODY PRACY

To kompleksowy program rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, bazujący na wiarygodnych badaniach psychometrycznych oraz skutecznych i innowacyjnych narzędziach nastawionych na komunikację i integrację.
Narzędzia psychometryczne wspomagają zarządzanie ludźmi na wielu płaszczyznach – od rekrutacji, przez budowanie zespołów, programy rozwojowe, przeciwdziałanie niepożądanej rotacji czy wypaleniu zawodowemu wynikającemu ze złego dopasowania zadań do predyspozycji ludzi.
Image
W STREFIE PRACY koncentrujemy się na:
 • Wewnętrznych, prawdziwych potrzebach ludzi
 • Definiowaniu wartości Firmy / członków zespołu
 • Stylach myślenia i działania - trwałych cechach osobowości
 • Odporności psychicznej
 • Stylach zarządzania
Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie, żeby:
 • Zdiagnozować potencjał zespołu i zaangażować pracowników zgodnie z ich prawdziwymi potrzebami.
 • Zdefiniować deficyty, ogniska konfliktów i uzupełnić braki
 • Określić potrzeby rozwojowe
 • Tworzyć efektywne plany rozwojowe na podstawie rzeczywistych potrzeb.
 • Poprawić wyniki w zespole
Prowadzimy szkolenia certyfikacyjne i warsztaty rozwojowe dla menadżerów, handlowców, trenerów, coachów i specjalistów HR.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO FIRM I ORGANIZACJI, KTÓRE:

Image
 • Szukają skutecznych narzędzi i innowacyjnych szkoleń dla pracowników, pomagających opracować szybkie, praktyczne i ekonomiczne rozwiązania
 • Potrzebują zwiększyć efektywność, poprawić komunikację i lepiej zarządzać swoim Zespołem
 • Szukają innowacyjnych i skutecznych rozwiązań dot. motywowania ludzi do pracy, rozbudzania kreatywności, rozwiązywania konfliktów i poprawienia wyników
 • Chcą się dowiedzieć czy potrzeby pracowników są kompatybilne z obowiązkami zawodowymi (czy zatrudnieni ludzie pasują do zespołu)
 • Szukają skutecznych narzędzi w rekrutacji
 • Stawiają na efektywność, oszczędność czasu i pieniędzy
Zarządzający otrzymują wiarygodne i dokładne informacje na temat pojedynczych pracowników i całych zespołów. Dowiedzą się, jak regulować poziom zaangażowania, by osiągać oczekiwane wyniki i skutecznej motywować swoje zespoły. Zdefiniują wartości swojej firmy.
Nasze działania pozwalają organizacjom zwiększyć trafność właściwego doboru pracowników, a tym samym zaoszczędzają czas i pieniądze. Działania te są też okazją, żeby zyskać większą wiedzę o swoich pracownikach, ich potrzebach, wewnętrznej motywacji i potencjale, które często jest nieodkryty a bardzo cenny z perspektywy rozwijającej się organizacji.

NASZA OFERTA

Image
 1. PROFESONALNE DORADZTWO PERSONALNE w zakresie zatrudniania właściwych ludzi do organizacji z obszerną informacją zwrotną. (audyt kandydata/ rzetelna rekomendacja)
 2. AUDYT ZESPOŁU z analizą potrzeb – określa potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziela wskazówek jak lepiej się porozumiewać. Dostarcza wiedzę o członkach zespołu, dzięki której Lider będzie mógł lepiej zarządzać zespołem, poprawi komunikację, dowiedzieć się czego i w jakim stopniu potrzebują ludzie – pozna skuteczne sposoby motywacji i rozbudzania ich zaangażowania, jak również rozkład ról w zespole. To naukowa wiedza, dzięki której w szybki i trafny sposób można sprawdzić kogo ma się w zespole, unika się tworzenia nieefektywnych zespołów, określa mocne strony zespoły, ale też upewnia w kwestii trafnego delegowania zadań.
 3. EMPIRYCZNE SZKOLENIA – oparte na światowej klasy narzędziach i metodach, które otwierają serca i umysły, rozwijają inteligencję emocjonalną i empatię, rozwijają kompetencje miękkie, wzmacniają komunikację i wspierają INTEGRACJĘ. (min. POINTS OF YOU, FRIS , PODRÓŻ BOHATERA)
 4. WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW W ZESPOLE – gwarantuje poprawę dynamiki w zespole poprzez stworzenie atmosfery akceptacji, zrozumienia i zaufania, diagnozę problemów, generowanie rozwiązań i akceptację różnorodności.
 5. PROGRAM MENTORINGOWY DLA LIDERÓW – oparty na wnikliwej analizie trwałych cech osobowości (takich jak styl myślenia), diagnozie potrzeb czy potencjału przywódczego (stylu zarządzania).
Image

KORZYŚCI - siła argumentów:

Poprzez szybkość działania, wiarygodność (potwierdzoną naukowo), indywidualne podejście zapewniamy klientom:
 1. Wysoką jakość
 2. Szybki Rozwój przedsiębiorstwa (wyższą sprzedaż)
 3. Zadowolenie i satysfakcję pracowników
 4. Lojalność i zaangażowanie pracowników
Image

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 1. Wiedza – dowiesz się kogo masz w swoim zespole, unikniesz NIEDOPASOWANIA (zatrudnienia ludzi nie właściwych ludzi)
 2. AUTONOMIA PRACOWNIKÓW -lepsza atmosfera– wzrost samooceny, więcej pozytywnych informacji zwrotnych, rozwój mocnych stron pracowników. (Praca zespołowa zamiast rywalizacji, efekt)
 3. SYNERGIA- Unikniesz tworzenia nieefektywnych zespołów. Ludzie pracują w obszarach adekwatnych do ich predyspozycji, osobowości, potrzeb i wartości.
 4. Komunikacja – członkowie zespołu zaczną lepiej się komunikować, rozwiną umiejętności miękkie (empatia, inteligencja emocjonalna)
 5. Efektywniejsze zarządzanie zespołem- dzięki wiedzy dot. osobistego stylu zarządzania Lidera.
 6. Osobista struktura motywacyjna nakierowana na indywidualne podejście, która przyczyni się do naturalnego zaangażowania i lojalności wśród pracowników.
 7. Lepsze wyniki : Poprawienie sprzedaży dzięki naturalnemu rozpoznawaniu potrzeb klientów podczas rozmów, efektywniejsze przekonywanie Klientów.
 8. Zredukowanie konfliktów, zwiększając wewnętrzną motywację pracowników i zaangażowanie.

PROGRAMY ROZWOJOWE

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA SKROJONE DO TWOICH POTRZEB

Image

Czy wiesz jak skutecznie motywować swój zespół?

Same testy psychometryczne nie wystarczą. Z oferowanych przez nas badań dowiesz się:

 1. Co nakręca Twój zespół do działania?
 2. Co sprawia, że ludzie czują zaangażowanie?
 3. Co ich inspiruje i motywuje?
 4. Co jest ważne dla Twoich pracowników?
 5. Jak poprawić wyniki w zespole?
Image

ROZWÓJ LIDERÓW

Wyzwanie dzisiejszego biznesu to dobra kadra menadżerska

Dobra czyli:
 1. Identyfikującą się z wartościami firmy
 2. Zaangażowana
 3. Skutecznie zmotywowana
Informacje dotyczące preferowanego stylu zarządzania ludźmi, stylu przywódczego, inteligencji emocjonalnej oraz zdolności i potencjału odgrywają znaczącą rolę. Podniesienie świadomości odnośnie własnego stylu pracy, podejścia do innych osób, czynników motywujących oraz mocnych stron i ograniczeń jest kluczowym elementem procesów rozwojowych kadry zarządzającej.

Proponujemy Ci program mentoringowy:

Image

Potencjał Liderski & Styl Zarządzania

To program oparty na naukowych badaniach psychometrycznych.
Badania wspierają liderów w stawaniu się coraz lepszymi, pomagają zidentyfikować potencjał przywódczy poprzez diagnozę potrzeb (wewnętrznych motywatorów), stylu myślenia i działania.
Dają wgląd w to, na ile są one dopasowane do danej roli lub stanowiska na wyższych poziomach zarządzania organizacją.
Zaletą badań jest prostota wykonania przy  równoczesnym dostarczeniu wyczerpujących informacji na temat potencjału (wiedza oparta na nauce demaskująca TRWAŁE cechy osobowości).
Zrozumienie trwałych cech osobowości i tego, w jaki sposób wpływają one na określoną funkcję lub rolę, pomaga omawianym osobom rozwijać swoje mocne strony i pracować nad obszarami wyzwań, aby osiągnąć swój pełny potencjał w pracy.
Diagnoza STYLU ZARZĄDZANIA pomaga lepiej zarządzać zespołem i uniknąć "mierzenia po sobie" – przypisywaniu własnych potrzeb innym członkom zespołu.

ZGRANA DRUŻYNA - MOC ZESPOŁU

Image

Talenty wygrywają mecze, ale to praca zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa
"Michale Jordan"

Efektywność zespołów w prosty sposób przekłada się na efektywność każdej firmy w dowolnej branży.

STREFA PRACY pomaga zespołom osiągać maksymalnie możliwą efektywność a także utrzymywać wysoki poziom motywacji i poczucie lojalności!

Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie, żeby maksymalnie wykorzystać mocne strony, określić potrzeby rozwojowe i zdefiniować deficyty w zespole. Skorzystaj ze wsparcia w zakresie zatrudniania właściwych ludzi do organizacji . Zbuduj TEAM z zadowolonych ludzi z odpowiednimi predyspozycjami, dopasowanych do zadań i projektów, który będzie osiągał wszystkie CELE.
Image

OFERUJEMY SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 1. Komunikacji – rozwijania empatycznych relacji opartych na równości i współpracy
 2. Rozwiązywania konfliktów w zespole
 3. Integracji – budowania wspólnoty w zespole i poczucia bezpieczeństwa
 4. Zarządzania stresem - rozwijania odporności psychicznej i odwagi do działania.

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA:

 1. Komunikacja oparta na empatii – szkolenie z wykorzystaniem narzędzi i metody POINTS OF YOU
 2. Motywowanie w oparciu o potrzeby
 3. Siła i odporność psychiczna Lidera - jak uniknąć wypalenia zawodowego
 4. Zarządzanie przez wartości – nowa era przywództwa
 5. Przywództwo oparte na empatii – Lider, który czuje, obserwuje, słucha
Image

TEAMS - AUDYT ZESPOŁU w oparciu o model FRIS i nowatorską metodę badania potrzeb.

Motywacja

Jest zasadniczym czynnikiem warunkującym zaangażowanie, poczucie lojalności, satysfakcję i wyniki. Gdy pracownikom brakuje motywacji pojawia się ryzyko braku zaangażowania i częstych nieobecności, a także problemy z retencją.
Każdy z pracowników chciałby być traktowany jako osoba wyjątkowa, dlatego ważne jest aby menadżerowie dokładnie rozumieli co motywuje każdego z ich podwładnych, mieli skuteczne i adekwatne metody wspierające ich w osiąganiu wyników.
Image

BADANIA PSYCHOMETRYCZME – klucz do sukcesów w procesach budowania motywacji i zaangażowania:

Narzędzia psychometryczne wspomagają zarządzanie ludźmi w organizacji na wielu płaszczyznach – począwszy od rekrutacji, poprzez budowanie zespołów, zwiększanie zaangażowanie i motywacji pracowników poprzez programy rozwojowe, przeciwdziałanie niepożądanej rotacji czy wypaleniu zawodowemu poprzez niedopasowanie zadań do predyspozycji ludzi.

SKUTECZNA REKRUTACJA - TO PRIORYTET! To twoja przewaga już na starcie.

Naszym celem jest wsparcie w zakresie zatrudniania właściwych kandydatów- tacy, którzy prezentują podobne wartości i postawy do organizacji
Czyli idealne dopasowanie do zespołów, zadań, projektów. Jest to możliwe po rozpoznaniu indywidualnych motywatorów, dzięki którym potrafimy trafnie umieścić ich w odpowiednich zespołach aby PASOWALI TAM pod względem osobowości i predyspozycji a nie tylko kompetencji.

KONTAKT

Masz pytania ? Skorzystaj z konsultacji !

Możliwy jest kontakt telefoniczny 733 16 16 16
bądź przez formularz kontaktowy.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Image

NASZE ATUTY !

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image